RODO

Klauzula informacyjna – RODO art. 13 – źródło bezpośrednie

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „M&P” Profesjonalne Usługi
  Remontowo-Budowlane Mariusz Pętlak, z siedzibą w Warszawie przy ulicy
  Krasnobrodzkiej 4/35, 03-214;
 2. Z administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej
  na adres: „M&P” Profesjonalne Usługi Remontowo-Budowlane Mariusz Pętlak, ul.
  Krasnobrodzka 4/35, 03-214 Warszawa, lub na adres poczty elektronicznej
  sklep@parkietypetlak.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, zamówienia,
  oraz ich rozliczenia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b);
 4. Administrator Pani/Pana danych osobowych może przekazać dane osobowe
  upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji
  ogólnego rozporządzenia dotyczącego zasad powierzenia danych osobowych.;
 5. Odbiorcami danych są osoby upoważnione przez administratora do wykorzystania
  danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, którym firma zleca
  wykonywanie takich czynności.;
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostęp do treści swoich danych oraz prawo ich
  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
  prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
  zgody przed jej cofnięciem.;
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna
  Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego
  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.;
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy i jej
  wykonania. Nie podanie danych, uniemożliwi zawarcie umowy i jej wykonanie.;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
  w formie profilowania.
 • Wiśniewski
 • Sika
 • Loba
 • Eukula
 • Woca Denmark
 • CM Profile
 • Złoty Sęk
 • Painto
 • Overmatt Floor Service
 • SIA Abrasives
 • Mapei
 • Timberex
 • Jabłoński Flooria
 • Osmo
 • Bona
 • Den Braven
 • Lagrus
 • Maximus
 • Soudal
 • Berger-Seidle
 • Venta
 • Smart
 • ScratchNoMore
 • Gajewski Podłogi Drewniane
 • Arboritec
 • Parkiety Jabłoński
 • JOKA
 • Blanchon